Aqua park "Podina" nalazi se u Sokobanji! Kompleks se prostire na 1,6 hektara i sadrži poluolimpijski bazen sa sportskom opremom, kupalište za odrasle i decu, bazen sa tri tobogana i upravnu zgradu sa pratećim sadržajima. Ukupna površina vodenih sadržaja iznosi 1.380 metara kvadratnih.

Sokobanja, Trg Oslobodjenja 2, telefon: +381.18.833.988, fax: +381.18.833.988

Dobro nam došli