Sokobanja, Trg Oslobodjenja 2, telefon: +381.18.833.988, fax: +381.18.833.988